Kısa adı AEÇESAUM olan Ahi Evran Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü; başta Kırşehir İli olmak üzere periferde yer alan iller ile Üniversite arasında, temel çevre sorunlarına ilişkin çözümler arayan bir merkez konumundadır. İlgili birim sözkonusu çevresel sorunlara, gerek uygulamaya yönelik gerekse de kuramsal yanıtlar arayan bir dizi faaliyetler gerçekleştirme mükellefiyetindedir. Hedeflenen ilkeler arasında;

Endüstriyel faaliyetlerde çevresel farkındalılığın gözetilmesini,

Sosyal sorumluluk projelerinin nitel ve nicel vasıflarının artırılması,

          Çevresel faaliyetlerer ilişkin Ar-Ge çalışmalarına ivme kazandırılması yer almaktadır. 

Olusturulma Tarihi:2014-10-15 12:02:22
Guncelleme Tarihi: 2015-11-24 15:52:58